• 2013-08-14 14:03:41

Indeks prędkości

Indeks prędkości opon określa z jaką maksymalną prędkością może się poruszać pojazd w nie wyposażony. Jeśli indeks nie wyższy niż H (do 210km/h), to brane jest pod uwagę maksymalne obciążenie opony zgodnie z jej indeksem nośności. Przy indeksach wyższych niż H (210 km/h), zakłada się proporcjonalnie mniejsze dopuszczalne obciążenie wraz ze wzrostem prędkości.

Symbol prędkości nie odpowiada wyłącznie ograniczeniu prędkości, jest on również indeksem odporności na naprężenia, który odpowiada najlepszemu kompromisowi pomiędzy bezpieczeństwem /osiągami /zachowaniem się podczas jazdy. Zawsze jest możliwe zamontowanie opony o wyższym symbolu prędkości. W tym celu istnieje od dnia 1 stycznia 1995 dyrektywa europejska 92-23 z uzupełnieniem 3.4 do artykułu R 59 kodeksu drogowego, która precyzuje : « jest zabronione montowanie na pojazdach samochodowych i ich przyczepach ujętych w paragrafie II kodeksu drogowego, opon, na których występuje symbol prędkości lub indeks nośności mniejszy od maksymalnej dopuszczalne wartości, przewidzianych przez konstruktora pojazdu ». Natomiast dla opon zimowych, może być dozwolone zastosowanie opony o symbolu prędkości mniejszym od takiego symbolu, podanego dla opon oryginalnych, ale prędkość jazdy powinna być dostosowana do tej mniejszej wartości. W takim przypadku wewnątrz pojazdu, na miejscu łatwo widocznym dla kierowcy, powinna zostać wywieszona etykietka przypominająca o wartości tej mniejszej prędkości jazdy.

 • J - do 100 km/h
 • K - do 110 km/h
 • L - do 120 km/h
 • M - do 130 km/h
 • N - do 140 km/h
 • P - do 150 km/h
 • Q - do 160 km/h
 • R - do 170 km/h
 • S - do 180 km/h
 • T - do 190 km/h
 • H - do 210 km/h
 • V - do 240 km/h
 • W - do 270 km/h
 • Y - do 300 km/h
 • VR - powyżej 210 km/h
 • ZR - powyżej 240 km/h

Dla indeksów prędkości VR, ZR, V, W, Y:

 • Dla opon kategorii VR maksymalne obciążenie podawane jest dla prędkości 210km/h.
 • Dla opon kategorii ZR maksymalne obciążenie podawane jest dla prędkości 240km/h.
 • Dla opon z indeksem V należy zmniejszyć obciążenie o 3% co 10km/h w zakresie od 210 do 240km/h.
 • Dla opon z indeksem W należy zmniejszyć obciążenie o 5% co 10km/h w zakresie od 240 do 270km/h.
 • Dla opon z indeksem Y należy zmniejszyć obciążenie o 5% co 10km/h w zakresie od 270 do 300km/h.

© Copyright 2023 Netcar SERWIS. Szablon: QuanticaLabs