wymiana_oleju
Dlaczego wymiana oleju jest taka ważna? Ponieważ olej silnikowy ma kluczowy wpływ na żywotność jednostki napędowej auta.

Do jego podstawowych zadań należą :

  1. UTWORZENIE TRWAŁEGO FILMU SMARNEGO –poprzez dobór odpowiedniej lepkości i dzięki dodatkom (modyfikatory tarcia i dodatki przeciwzużyciowe) olej obniża współczynnik tarcia w silniku i zapobiega zatarciom jego elementów.
  2. ODPROWADZANIE CIEPŁA –przez obmywanie i chłodzenie rozgrzanych elementów (pierścień ogniowy 250-300°C, denko tłoka 250°C, panewki do 130°C). W bardzo zaawansowanych silnikach stosuje się natrysk oleju na denko tłoka w celu jego chłodzenia.
  3. OCHRONA PRZED KOROZJĄ (żelaza i metali kolorowych)–poprzez dodatki zwiększające liczbę zasadową (alkaliczność oleju) w celu neutralizacji kwaśnych produktów spalania (kwaśne związki siarki, H2S…) zapobiega korozji (szczególnie czułe są metale kolorowe np.: panewki).
  4. ZAPEWNIENIE SZCZELNOŚCI KOMORY SPALANIA –konstruktor silnika tak go projektuje, że dopiero po wprowadzeniu oleju, o odpowiedniej lepkości pomiędzy pierścienie a tuleję cylindrową silnik osiąga założone ciśnienie sprężania.
  5. UTRZYMANIE SILNIKA W CZYSTOŚCI –stosowanie wysokiej jakości olejów bazowych oraz dodatków myjących i dyspergujących zapobiega odkładaniu się nisko-i wysokotemperaturowych zanieczyszczeń. Pozostają one rozpuszczone w oleju i pływają w nim, aż do momentu jego wymiany.

Olej ma zdolność do neutralizacji (dyspersji) zanieczyszczeń jak i ich zmywania. Neutralizuje też kwaśne związki powodujące korozję. Niestety z czasem i pod wpływem czynników, którym podlega-zmienia swoje własności. Dlatego należy go regularnie wymieniać zanim przestanie prawidłowo spełniać swoje zadania.

Jako warsztat dobieramy środki smarne zawsze kierując się zaleceniami producenta pojazdu. Bardzo ważne jest, aby stosowany olej silnikowy odpowiadał jego wymaganiom pod względem lepkości, jakości i homologacji. Interwały wymian oleju w zależności od producenta pojazdu są różne, niekiedy sięgają nawet 30kkm/2lat. Niemniej jednak polecamy wymianę nie rzadziej niż po upływie ok.10-15kkm, lub raz do roku-w zależnościod tego, co nastąpi wcześniej.

Źródło: materiały Total, opracowanie Netcar Serwis

© Copyright 2023 Netcar SERWIS. Szablon: QuanticaLabs