• 2013-10-17
  • Justyna

Promocja Tesco

Darmowy montaż i wyważanie z kuponem TESCO

Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie zakupu przynajmniej jednej opony z opon objętych promocją (opony objęte promocją oznaczone są w miejscu sprzedaży), w wyznaczonych sklepach TESCO, w okresie od dnia 17.10.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku.

Po dokonaniu zakupu opony lub opon objętych promocją i okazaniu w wyznaczonym sklepie TESCO w Punkcie Obsługi Klienta paragonu fiskalnego lub faktury VAT, wydany zostanie przez pracownika Tesco kupon promocyjny. Tylko kupon z pieczątką i podpisem upoważnionego pracownika TESCO upoważnia do skorzystania z darmowej usługi.

Darmowa usługa wymiany opon w naszym serwisie, do której upoważnia Kupon obejmuje:

  • demontaż starej opony,
  • zamontowanie nowej opony objętej promocją oraz wyważenie całego koła
  • poza wskazanymi wyżej usługami, każda zlecona przez Klienta usługa dodatkowa np. nowy zaworek, usługa przechowania, nie jest objęta Promocją i jest odpłatna – Klient zawiera na dodatkowe usługi odrębną umowę bezpośrednio z serwisem.

Do darmowej usługi uprawnia oddanie w wyznaczonym serwisie kuponu/kuponów, w okresie od dnia 17.10.2013 roku do dnia 28.02.2013 roku oraz okazanie paragonu fiskalnego lub faktury VAT, potwierdzających zakup opon objętych promocją w wyznaczonym sklepie TESCO.

1.       Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie zakupu przynajmniej jednej opony z opon objętych promocją (opony objęte promocją oznaczone są w miejscu sprzedaży), w wyznaczonych sklepach TESCO, w okresie od dnia 17.10.2013  roku do dnia 31.12.2013 roku. W momencie sprzedaży opony lub opon, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wydane zostaną Klientowi paragon fiskalny lub faktura VAT.

 

2.       Po dokonaniu zakupu opony lub opon objętych promocją i okazaniu w wyznaczonym sklepie TESCO w Punkcie Obsługi Klienta paragonu fiskalnego lub faktury VAT, wydany zostanie przez pracownika Tesco kupon – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu (z pieczątką firmową TESCO (Polska) Sp. z o.o. oraz z podpisem upoważnionego pracownika TESCO (Polska) Sp. z o.o. – zwany dalej kuponem lub kuponami), uprawniający do darmowej wymiany opon objętych promocją, wymienionych na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT. Kupony będą wydawane w ilości jedna sztuka dla każdej zakupionej opony objętej promocją (zakup jednej opony objętej promocją uprawnia do uzyskania jednego kuponu), w terminie do dnia 31.12.2013 roku (po dniu 31.12.2013 roku, kupony nie będą wydawane). Ważny jest jedynie kupon z pieczątką firmową TESCO (Polska) Sp. z o.o. oraz z podpisem upoważnionego pracownika TESCO (Polska) Sp. z o.o. (tylko taki kupon upoważnia do skorzystania z darmowej usługi, opisanej w punkcie 5).

 

3.       Darmowa usługa wymiany opony do której upoważnia Kupon obejmuje: demontaż starej opony, zamontowanie nowej opony objętej promocją oraz wyważenie całego koła, przy czym poza wskazanymi wyżej usługami, każda zlecona przez Klienta usługa dodatkowa np. nowy zaworek, usługa przechowania, nie jest objęta Promocją i jest odpłatna – Klient zawiera na dodatkowe usługi odrębną umowę bezpośrednio z wyznaczonym serwisem a Organizator nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności.

 

4.       Każdy Klient może uczestniczyć w Promocji wielokrotnie, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

Oddanie w wyznaczonym serwisie kuponu lub kuponów, o których mowa w pkt. 4 (z pieczątką firmową TESCO (Polska) Sp. z o.o. oraz z podpisem upoważnionego pracownika TESCO (Polska) Sp. z o.o.) w okresie od dnia 17.10.2013 roku do dnia 28.02.2013 roku oraz okazanie w wyznaczonym serwisie wraz z oddawanym kuponem lub kuponami, paragonu fiskalnego lub faktury VAT, potwierdzających zakup opony lub opon objętych promocją w wyznaczonym sklepie TESCO, uprawnia Klienta do darmowej usługi wymiany opony lub opon, na oponę objętą promocją - w przypadku uzyskania i wykorzystania jednego kuponu uprawniającego do wzięcia udziału w promocji  lub na opony objęte promocją - w przypadku uzyskania i wykorzystania więcej niż jednego kuponu uprawniającego do wzięcia udziału w promocji.

© Copyright 2024 Netcar SERWIS. Szablon: QuanticaLabs